FolkKulturCentrum

Posted In Kulturföreningar by tramparv
(0 reviews)
Phone Number
+4686115502
Zipcode
115 42
City
Stockholm
Address
Artemisgatan 19
Description: Föreningen skall verka för en folklig kultur som är ett uttryck för människors behov av att gestalta sina egna tankar och erfarenheter. Den folkliga kulturens uppgift är att bidra till formandet av ett demokratiskt samhälle. Föreningens syfte är att utveckla och sprida metoder som hjälper människor att erövra sina uttrycksmedel så att de därigenom kan påverka sina liv och villkor. Föreningen skall stimulera ett konstruktivt och givande samarbete mellan amatörer och professionella inom olika kulturområden. Föreningen skall inta en självständig hållning gentemot etablerade kulturinstitutioner och bygga vidare på folkbildningsidéerna som en motvikt mot den kommersiella kulturen.
Tags: kultur
|   3139 Views | Review itUser Reviews (0)

There is no review present!